Chip Tuning

Chip Tuning

 

Chip tuning je modifikacija postojećeg softvera ecu-a. Modifikacija se vrši reprogramiranjem flash memorije koja kontroliše rad motora. Kod novih automobila čitanje flash memorije se vrši preko obd konektora.
Kvalitetan chip tuning zavisi od kvalitete obrade softvera, a kvalitetna obrada softvera zavisi od onog ko razvija, odnosno obrađuje mapu softvera. Mi svaki originalni program koji iščitamo, individualno za svaki automobil šaljemo na obradu, u jednu vodeću softversku kuću koja se bavi isključivo obradom programa. Takvi programi su dobro provjereni i ispitani, pogotovo što se tiče zaštite motora. U njima zadržavaju se svi bitni originalni podaci (br. šasije, br. prijeđenih kilometara, kod imobilizera, …)
Chip tuning može biti štetan po vaš motor samo u slučaju da ga obavi nekompetentno lice, “majstori na crno” i sl.